دوشنبه 2 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 21:32

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

تماس با دبيرخانه

پست الکترونيکي دبيرخانه: fci2018@conf.uk.ac.ir

تلفن تماس: 034-33257412

دورنگار: 034-33257412

کدپستي: 7661314477

آدرس دبيرخانه: کرمان-دانشگاه شهيد باهنر کرمان- دبيرخانه دومين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد باهنر کرمان مي باشد
دومين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني- 1397