دوشنبه 2 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 21:33

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

کميته علمي-کميته داوران


اعضاي کميته علمي و داوران دومين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1. آقاي دکتر محمد جواد رستمي.... دبير علمي جشنواره
 2. آقاي دکتر عبدالمجيد جلايي
 3. آقاي دکتر حسين مهرابي
 4. آقاي دکتر مهدي لساني
 5. آقاي دکتر مسعود سعيد
 6. آقاي دکتر علي مصطفوي
 7. آقاي دکتر علي ملاحسيني
 8. آقاي دکتر عليرضا شکيبايي
 9. خانم دکتر ياسمن اسدي
 10. آقاي دکتر مسعود رشيدي نژاد
 11. آقاي دکتر عليرضا نادري
 12. آقاي دکتر محسن صانعي
 13. آقاي دکتر عليرضا سعيدي
 14. آقاي دکتر رضا قنبرپور
 15. خانم دکتر رويا اسدي
 16. آقاي دکتر قاسم محمدي نژاد
 17. آقاي دکتر محمدرضا محمدآبادي
 18. آقاي دکتر مسعود ترکزاده
 19. آقاي دکتر عليرضا گنجويي
 20. آقاي دکتر مهدي افتخاري

 

مجتمع آموزش عالي بم

 1. خانم مهندس سليمه قنبري
 2. خانم مهندس فاطمه باراني
 3. خانم دکتر مريم ضياآبادي
 4. آقاي مهندس اميرعباس نجفي پور
 5. آقاي مهندس محمدحسين فروزانفر
 6. آقاي مهندس حسين ملاشاهي
 7. آقاي مهندس اميرعباس ابويي
 8. آقاي مهندس فرهاد محسني فر
 9. آقاي مهندس محمد جعفريان
 10. آقاي مهندس محمداحسان کاظميان
 11. آقاي دکتر ابوصالح نادري
 12. آقاي دکتر هادي فرزان
 13. آقاي دکتر مجتبي محمودي صالح آباد
 14. آقاي دکتر حمزه دهقان

پارک علم و فناوري
 1. آقاي دکتر محمد تراز
 2. آقاي دکتر عليرضا سعيدي
 3. آقاي دکتر رضا دهقاني
 4. آقاي دکتر مسعود ترکزاده ماهاني
 5. خانم دکتر ميترا مهرباني
 6. آقاي دکتر نادر خواجه پور
 7. آقاي دکتر فرهاد راهداري
 8. آقاي دکتر علي ماهاني
 9. آقاي دکتر جواد محمدي
 10. آقاي دکتر حسين هژيري
 11. خانم دکتر مريم آموزگار
 12. خانم دکتر مينا ملکي
 13. آقاي دکتر شهريار شاکري
 14. اقاي دکتر امين باقي زاده
 15. آقاي دکتر علي رياحي مدوار
 16. خانم دکتر آناهيتا بحريني زاده
 17. آقاي دکتر حميد خوشدست
 18. آقاي دکتر مهدي سرچشمه پور
 19. آقاي دکتر محسن شمسي
 20. خانم دکتر آزيتا خسروان
 21. آقاي دکتر ابراهيم جهانشاهي جواران
 22. آقاي دکتر مسعود رضايي زاده
 23. آقاي دکتر عماد جمعه زاده ماهاني
 24. آقاي دکتر داريوش افضلي گروه
 25. آقاي دکتر عليرضا محموديان
 26. آقاي دکتر سعيد ميرزايي
 27. آقاي دکتر عليرضا گنجويي
 
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد باهنر کرمان مي باشد
دومين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني- 1397